Petra Črne dipl.ing.arh.

Petra Črne dipl.ing.arh.

Na porodiljnom dopustu do 01.09.2021.

  URBING  d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb        OIB:74221476988         IBAN  HR1323600001101300306 ZABA