top of page

Katarina Paćin dipl.ing.arh.

URBING_vrecica_magenta_edited_edited.jpg

Katarina Paćin dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

 

Rođena 12.03.1980.g. u Zagrebu.

Završila Arhitektonski fakultet u Zagrebu.

Zaposlena u Urbingu od 2022. te prokuristica i član uprave društva.

bottom of page