top of page

Tvrtka URBING d.o.o. uspješno posluje već više od 25 godina na područjima prostornog planiranja, arhitektonskog projektiranja, krajobraznih studija i studija zaštite okoliša, uključujući zahtjevne projekte poput izrade složenih sektorskih studija, prostornih planova županija i nacionalnih parkova te projektiranja i nadzora nad gradnjom velikih hotelskih objekata i središnjih gradskih trgova.

 

U naše zadovoljne klijente, suradnike i partnere ubrajaju se:

ŽUPANIJE
Šibensko-kninska

Koprivničko-križevačka

Dubrovačko-neretvanska

Primorsko-goranska

Zagrebačka

Istarska

Sisačko-moslavačka

 

GRADOVI
Grad Bakar

Grad Buje

Grad Cres

Grad Crikvenica

Grad Čakovec

Grad Čazma

Grad Drniš

Grad Dubrovnik

Grad Đurđevac

Grad Ivanić-Grad

Grad Jastrebarsko

Grad Karlovac

Grad Križevci

Grad Knin

Grad Koprivnica

Grad Ludbreg

Grad Mali Lošinj

Grad Novi Marof

Grad Ozalj

Grad Rovinj

Grad Sisak

Grad Skradin

Grad Samobor

Grad Split

Grad Šibenik

Grad Varaždin

Grad Velika Gorica

Grad Vodice

 

OPĆINE
Općina Beretinec

Općina Bilice

Općina Brod Moravice

Općina Desinić

Općina Dubrovačko Primorje

Općina Klis

Općina Kloštar Ivanić

Općina Krašić

Općina Križ

Općina Pribislavec

Općina Pisarovina

Općina Promina

Općina Preko

Općina Primošten

Općina Ružić

Općina Sveti Petar Orehovec

Općina Sokolovac

Općina Sračinec

Općina Stupnik

Općina Sveti Filip i Jakov

Općina Tribunj

Općina Unešić

Općina Vela Luka

Općina Viškovo

Općina Župa Dubrovačka

Općina Žminj

Općina Žumberak

 

MINISTARSTVA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo obrane

 

ZAVODI ZA PROSTORNO UREĐENJE DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE RAZINE
Državni zavod za prostorni razvoj

Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

 

KONZERVATORSKI ODJELI
Konzervatorski odjel u Rijeci

 

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Plitvička jezera

 

PRIVATNI INVESTITORI
Jadranka d.d. Mali Lošinj

Lošinjska plovidba d.o.o.

Abilia d.o.o.

Maistra d.d.

i drugi...

bottom of page