top of page

STRUČNI POSLOVI I USLUGE IZ PODRUČJA PROSTORNOG PLANIRANJA, ARHITEKTURE, KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

 

 • prostorne studije i istraživanja

 • stručne podloge

 • izvješća o stanju u prostoru

 • prostorni planovi županija

 • prostorni planovi područja posebnih obilježja

 • prostorni planovi uređenja gradova i općina

 • generalni urbanistički planovi

 • urbanistički i detaljni planovi uređenja

 • idejna urbanistička rješenja

 • masterplanovi

 • planovi održive urbane mobilnosti

 • tehnička prilagodba planova (HTRS96/TM)

ARHITEKTURA

 • stručne podloge za lokacijsku dozvolu

 • idejna arhitektonska rješenja

 • glavni projekti

 • izvedbeni projekti

 • nadzor nad građenjem

 • 3D vizualizacije

​KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

 

 • krajobrazni elaborati

 • krajobrazne studije

 • projekti javnih površina

 • projekti hortikulture i dječjih igrališta

 • studije i planovi zelene infrastrukture

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

 • konzervatorski elaborati

 • studije zaštite okoliša

 • konzultantske usluge

bottom of page