Petra Igrc dipl.ing.arh.

Petra Igrc dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica urbanistica

 

Rođena 15.04.1979.g. u Zagrebu.

Završila Arhitektonski fakultet u Zagrebu.

Zaposlena u Urbingu od 2019., a od 2020.g. prokuristica i član uprave društva.

  URBING  d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb        OIB:74221476988         IBAN  HR1323600001101300306 ZABA